Bivirkninger efter børnevaccinationer

Af Troels Bové, speciallæge i almen medicin, 14.07.2014

Børnevaccinationer – skal, skal ikke

Mange forældre tænker over de bivirkninger, som deres barn kan få af de forskellige vaccinationer. De fleste er helt ufarlige. Derudover skal man huske, at bivirkninger til vacciner er 100 – 1000 gange sjældnere, og de er tilmed mindre alvorlige end de følgetilstande, som sygdommene giver.

Da nogle vacciner indeholder de samme vira, som er anledning til sygdommene, kan et barn efter vaccinationen få de samme symptomer, som sygdommene giver i naturlig form – blot mildere. Man skelner derfor mellem lette, forventelige reaktioner og egentlige komplikationer, det vil sige de alvorligere reaktioner eller bivirkninger.

Lægerne skal indberette alle reaktioner, som opstår kort tid efter vaccinationen. Det er derfor vigtigt, at de får kendskab til dem. Forventelige reaktioner, som en mindre hævelse eller kortvarig feber, skal normalt ikke anmeldes. I de foregående år er der registreret 200 bivirkninger årligt, hvoraf de fleste drejede sig om lokal hævelse, udslæt eller feber. Til sammenligning er der i denne periode givet 700.000 vaccinationer til børn om året.

Hvordan ser det danske børnevaccinationsprogram ud?

AlderBørnevaccinationBørneundersøgelse
5 ugerIngenJa
3 månederDifteristivkrampekighostepolio-Hib + PCV13Nej
5 månederDifteri-stivkrampe-kighoste-polio-Hib + PCV13Ja
12 månederDifteri-stivkrampe-kighoste-polio-Hib + PCV13Ja
15 månederMFR 1 (paraply-vaccine 1)Nej
2 årIngenJa
3 årIngenJa
4 årMFR 2 (paraply-vaccine 2)Ja
5 årDifteri-stivkrampe-kighoste-polioJa
12 årEvt. MFR 2 (paraply-vaccine 2) Indtil 1. april 2008 blev denne vaccine givet ved 12 års alderen. Dette er nu ændret, så MFR 2 bliver givet ved 4 års alderen. Børn, der pr. 1. april 2008 var ældre end 4 år skal imidlertid fortsat have MFR-vaccinen, når de fylder 12 år.Nej
 12 årVaccination med tre stik mod human papillomavirus (HPV). Vaccinen er siden 2009 givet til piger i 12 års alderen.Nej

PCV13 betyder konjugeret pneumokokvaccine, og den dækker mod 13 af pneumokok-bakterietyperne. En infektion med en pneumokokbakterie er årsag til akut mellemørebetændelse, lungebetændelse og bihulebetændelse. Af mere alvorlig karakter kan pneumokokinfektion også forårsage blodforgiftning og hjernehindebetændelse (meningitis). Vaccinen mod pneumokokinfektion blev introduceret i oktober 2007. 

Skema over bivirkninger ved børnevaccinationer:

I skemaet er anført bivirkningerne efter de almindelige børnevaccinationer. De er delt op i forventelige reaktioner og sjældne reaktioner.

Vacciner Forventelige reaktioner Sjældne reaktioner
Difteri-stivkrampe–polio vaccinenRødme, hævelse og ømhed på stikstedet.
Feber og utilpashed kan også ses.
Det varer som regel kun et døgn og er ufarligt.
Der kan ses feberkramper efter vaccination.
Det forhindrer ikke videre vaccination, men man vil undlade kighostevaccinen.
Udslæt og hævelse som tegn på overfølsomhed kan ses, og barnet skal så undersøges.
Di-te-revaccination (difteri-stivkrampe 4)Rødme, hævelse og ømhed på det sted, der er vaccineret.Meget store hævelse kan ses, men er nu sjældne efter, at vaccinen er gjort svagere.
Allergiske reaktioner kan ses.
Hib-vaccinen (mod en bakterie, der kan give meningitis)Smerte, rødme og hævelse.
Irritabilitet, gråd, let feber, diaré og opkastning kan forekomme de første døgn efter vaccinationen.

Store hævelser og smerter er set i enkelte tilfælde.
Det svinder efter 12-24 timer og ses ikke ved efterfølgende vaccinationer.

Mfr-vaccninen (mæslinger, fåresyge og røde hunde)Vaccinen indeholder svækket, levende virus, og barnet kan få milde tegn på sygdommene.
Der er oftest tale om let feber, snue og eventuelt udslæt.
Barnet smitter ikke.

Der er set enkelte tilfælde af gangforstyrrelser og meget få tilfælde af hjernebetændelse.
Enkelte børn har fået blivende skader i form af epilepsi, og enkelte har haft hudblødninger.

Pn  –  PCV 13
(Pneumokok-vaccine. Til forebyggelse af blodforgiftning (sepsis/bakteriæmi) og meningitis. Har muligvis en forebyggende effekt over for lungebetændelse.)
Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

I sjældne tilfælde ses overfølsomhedsforstyrrelser, åndedrætsproblemer, feberkramper, opkast eller diarré.

HPV-vaccinen  (vaccine mod HPV, der kan give kønsvorter og livmoderhalskræft samt  kræft andre steder.

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, træthed og feber.

I sjældne tilfælde ses overfølsomhedsreaktioner (allergi) med åndedrætsproblemer, nældefeber eller udslet.

Lidt mere om vaccinationer:

I dag vaccineres der mod otte meget smitsomme og potentielt alvorlige sygdomme i det danske børnevaccinationsprogram. Vaccination i Danmark er frivillig og foretages hos den praktiserende læge. Vedkommende har også ansvar for at give informationer til forældrene.

Målet er for eksempel som ved polio og mæslinger at udrydde sygdommene, som man gjorde det med den farlige sygdom kopper i 1970erne. Men et vaccinationsprogram kræver en kollektiv indsats, hvor næsten alle vaccineres, ellers vil der til stadighed være en reserve af potentielle sygdomsbærere i befolkningen. Det drejer sig ikke om bekvemmelighed med hensyn til sygedage, men om at forebygge sygdomme med farlige komplikationer.

Polio

Har man fuldført programmet mod polio med samtlige vaccinationer, er man fuldt beskyttet livet ud. Polio var indtil 1950erne en frygtet sygdom, som kom i jævnlige epidemier. Nu har mange glemt, hvad poliovaccinerne indført fra 1956 beskytter os imod.

Mæslinger, fåresyge og røde hunde

Vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde blev indført i 1987, og man er livsvarigt beskyttet efter de to vaccinationer. Men endnu er det ikke alle, som tager imod tilbuddet. I flere år er 10-15 procent af børnene ikke blevet vaccineret, og derfor vil der stadig kunne opstå epidemier af de tre sygdomme.

Hvis du er kvinde og tænker på at blive gravid, er det en god idé at få undersøgt, om du har haft røde hunde. Hvis man får sygdommen under graviditeten, kan den nemlig give fosterskader.

Kighoste

Kighoste kan være livstruende for spædbørn. Desværre beskytter vaccinen først tilstrækkeligt efter to doser. Børn under et år, som endnu ikke har fået to kighostevaccinationer, må derfor ikke komme i en daginstitution, hvor der optræder kighoste. Efter sidste vaccination i femårsalderen er man formodentlig beskyttet i 10 år.

Stivkrampe

Stivkrampe er ikke en decideret børnesygdom, men en livstruende infektionssygdom forårsaget af en bakterie. Tidligere fik nyfødte sygdommen på grund af forureningen af navlen. I dag ses sygdommen først og fremmest hos ældre, ufuldstændigt vaccinerede personer. Efter sidste vaccination i femårsalderen er man beskyttet i 10 år.

Ditfteri

Difteri er heller ikke en decideret børnesygdom, men en livstruende infektionssygdom forårsaget af en bakterie. I de sidste 40 år har der kun været enkelte tilfælde i Danmark, men der er stadig risiko for at blive smittet i udlandet. Efter sidste vaccination i femårsalderen er man beskyttet i 10 år.

Pneumokok
Pneumokok er en bakterie af typen streptokok, der findes i de øvre luftveje hos mange raske mennesker. Ofte gør bakterien ingen skade, men hos nogle kan den forårsage bihulebetændelse, mellemørebetændelse eller lungebetændelse. I alvorlige tilfælde kan bakterien føre til blodforgiftning (sepsis) eller hjernehindebetændelse (meningitis) især hos små børn eller ældre.

HPV (Human Papilloma-virus)
HPV er en samlet betegnelse for over 100 forskellige vira, hvoraf nogen kan føre til kønsvorter og kræft forskellige steder i kroppen. Hos kvinder sættes HPV oftest i forbindelse med livmoderhalskræft, men HPV kan også kan være årsag til kræft hos mænd. Læs mere om HPV

Relevante links til vaccinationer

Sundhedsstyrelsen har udgivet en bog og en pjece om børnevaccinationer. Begge dele kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

EPI-nyt er et nyhedsbrev udgivet af Statens seruminstitut, som orienterer om smitsomme sygdomme. Du kan du klikke dig ind på EPI-nyt ved først at gå ind under ´public health´, og dernæst under EPI-nyt.

Kontakt lægen med det samme, hvis:

Hvis barnet får høj feber over 39 grader celcius.
Hvis der er stærke smerter
Hvis barnets almentilstand er påvirket, bevidstheden er sløret eller barnet har svært ved at styre sine bevægelser.

Kontakt lægen i løbet af 24 til 48 timer, hvis:

Hvis der er større hævelser
Hvis der er smerter.
Hvis der er udslet, ikke bare rødmen omkring stikstedet.