Asfyksi

Asfyksi betyder ‘iltmangel’. Perinatal iltmangel betyder, at barnet har manglet ilt under fødslen, og der kan være større eller mindre skader af asfyksi under fødslen.